Nieuwe privacywet van belang voor verenigingen

De nieuwe privacywet, ofwel de Algemene Verordening Gegevens¬bescherming (AVG), treedt op 25 mei 2018 in werking. Door deze wet krijgen alle organisaties meer verplicht¬ingen en verantwoordelijkheden voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.
Verenigingen kunnen gebruik maken van een online stappenplan om de wetgeving op de juiste manier toe te passen. Ook organiseert de gemeente een informatieavond met uitleg over de nieuwe wet en een toelichting op het stappenplan.

Bron: Gemeente