Leerlingen Philips van Horne denken mee over oplossingen bijplaatsingen

Elke dag staan er op verschillende plekken in Weert grof afval en zakken huisvuil naast de ondergrondse containers. De gemeente Weert neemt verschillende maatregelen om deze zogenaamde bijplaatsingen te verminderen. Bij het bedenken van deze maatregelen betrekt de gemeente ook de jongeren van Weert. Via het project ‘Jongeren Advies Bureau’

Bron: Gemeente